Penanda wacana dalam sesebuah karangan

tak ada idea lah nak mula tulis karangan…

tak reti lah nak sambung ayat…

karangan saya tak sedap lah dibaca….

Jangan risau, masalah ini semua boleh diperbaiki jika ambil tahu PENANDA WACANA.

 

Apa itu penanda wacana?

Penanda wacana ialah perkataan atau rangkai kata yang digunakan untuk menyambung idea dengan idea yang lain. Penggunaan penanda wacana yang tepat boleh membantu anda untuk menulis karangan dengan lebih baik dan lebih mudah difahami oleh pembaca.

Untuk memulakan karangan

-Dewasa ini,

-Pada masa ini,

-Kebelakangan ini

-Sejak akhir-akhir ini,

-Baru-baru in

-Sejak dahulu lagi,

-Dalam era globalisasi

 

Untuk penambahan idea

-dan

-juga

-tambahan pula

-lebih-lebih lagi

-selain itu,

-Di samping itu,

-seterusnya

-sekali lagi,

Untuk Pertentangan idea

-namun,

-namun begitu

-namun demikian

-dengan kata lain

-kontradiksinya,

-dari sudut lain,

-walau bagaimanapun,

-namun demikian

-meskipun

 

Untuk penegasan idea

-sesungguhnya

-ternyata

-tegasnya

-tentu sekali

 

Untuk perenggan penutup

-Kesimpulannya

-konklusinya

-intihannya

-Secara tuntas,

-tuntasnya,

-sebagai penutup,

-Akhir kata